Milei seçmeninin röntgeni

Fotoğraf Maximiliano Luna
Fotoğraf: Maximiliano Luna.

Aldığı oy sayısı javier milei La Libertad Avanza’yı birinci güç olarak konumlandıran PASO’da ve hem siyasi liderliği hem de birçok analisti şaşırttı Sonucun boyutunu değil sonucunu bekleyenler, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı adayında sadece bir karikatür karakteri değil, umut görenlerin kim olduğunu bulma mücadelesini ortaya koyuyor, nedenlerini anlıyor ve ekonomik krize -sadece- öfkeli genç erkekler oldukları hipotezini sorgulamaya çağırıyor.

Sosyolog Télam’ın danışmanlığında pablo semanantropolog Sofya Sırpça Ve Manu JoveBlender akış kanalının yüzlerinden biri olan , fenomeni akademinin araçlarıyla ama aynı zamanda gerçekliği dikkatli bir şekilde gözlemleyerek, kullanımdan düşmüş gibi görünen, insanları anlıyormuş gibi yapma rahatlığı içinde uyuşmuş bir jestle analiz edin. Arjantin toplumu (artık evet) eski anahtarlar ve “la grieta” kategorileri.

Farklı bakış açılarından ve kendilerini ayırt etmek yerine “üreme alanına” katkıda bulunan referanslarla örtüşüyorlar. 2008’de başlayan ve çözümsüz yönetilen ekonomik kriz, sürekli bir siyasi hoşnutsuzluk süreci yarattı.

2001 krizinde meydana gelen olayın yakın akrabası olan bu olgu, PASO’da varsayılsa da genellikle “anti-politika” olarak yer alıyor. Belki de en çok etkilenen yaş grubunun özellikleri: gençler.

Bu seçimde, 2007-2008 yılları arasında doğan, kayıtlı özel istihdamın izlerinden ve faydalarından yoksun bir toplumda ve yıllık enflasyonun hiçbir zaman yüzde 20’nin altına düşmediği bir ekonomide büyüyenler ilk kez oy kullandı.

Bölünmeler veya teklifler olmadan

Sosyolog, pandemi sırasında gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerde ve ayrıca telefonla elde edilen veriler ve sonuçlarla desteklendi. javier auyero ve antropolog Sofya Sırpça amaçlayan bir çalışma olan “Yoksullar nasıl hayatta kalır” (21. yüzyıl) yayınladı. bunun yerine “insanların tek başlarına veya gruplar halinde bunları anlamlandırma ve eşitsizlik ve yoksullukla başa çıkma yollarını anlamak ve yorumlamak” için kesinlikleri bozun.

Servián 90’ların sonunda doğdu ve tüm hayatı boyunca Buenos Aires’in Quilmes Oeste kasabasında yaşadı. Télam’a, Auyero ile birlikte çalıştığı bu saha araştırmasında PASO’nun sonucuna dair bazı ipuçlarının izlenebileceğini, ancak böyle bir oy akışını tasavvur etmediğini kabul ettiğini söyler: “Yapacağını varsaydım. Soruşturma sırasında duyduklarımıza göre, bunların hepsi enflasyonun ve ekonomik krizin etkisiyle bağlantılıydı (birçoğu yemekten, Milanlılardan bir özlem olarak bahsetti, tavuk kanadı yemekten bıktıklarını söyledi), ama ben Elde ettiğinin %30’u”.

Ayrıca, banliyölerin tipik işaretleri, sonucu okumasını engellediğini söylüyor: “Mahallelerde Milei’nin ne afişleri ne de grafitileri ne de adaylığını alenen destekleyen referanslar var. Öyleyse: O nasıl topraksız olabilir?”.

“Onlar sadece uçaktan bıkmış rappi çocuklar değiller. Dükkanlarda çalışan yetişkinler ve devlet üniversitesinde okuyan, sekiz saat çalışan ve anne babalarının evinden çıkamayan gençler var. politikalarından zarar gördüler”Sofya Sırpça

Servián, cevabın siyasi partilerin belirli bir “bölgeyi terk etmesinde” ve seçimden önceki günlerde algıladığı iklimde olduğuna inanıyor: “Pek çok insanın seçimden koptuğunu fark ettim ve bu kısmen mantıklı çünkü bu, çok duyurulan dolarizasyon dışında bölünmeler veya teklifler içermeyen bir kampanyaydı. Ve gerçeklik üzerindeki etkisiyle, ‘ türünde birçok şaka duydum. Hepsi bu kadar, oyumu Milei’ye verdim’, ‘Milei hepsini soyacak’, ‘Milei kazandığında…'”.

Servián’ın görüşüne göre, ücretler (siyah olarak) yiyecek (yükselmeyi durdurmayan) için kullanıldığı için evin duvarlarını kaldırmanın imkansızlığı ve güvensizlik (genellikle sınıf çoraplarını etkileyen ancak geride kalan bir fenomen olarak okunur) popüler sektörlerin sahip oldukları tek şeyi kaybetme uçurumunda olması) Milei’nin büyümesini körükleyen diğer faktörlerdir.

Ancak buna ek olarak ve genellikle -20 yaş altı, kışkırtıcı ve maço konuşmalar yapan, “überleştirilmiş” işlere sahip olan- Milei’nin seçmenlerinden oluşan temsilin aksine, Servián bunun görünmez olma riskleri taşıyan bir basitleştirme olduğu konusunda uyarıyor: “Onlar sadece uçaktan bıkmış Rappi’li çocuklar değil. Dükkanlarda çalışan yetişkinler ve teknik okullarda okuyan gençler var. Ayrıca devlet üniversitesinde okuyan ve sekiz saat çalışan ve ebeveynlerinin evinden çıkamayan gençler var. La Libertad Avanza, politikalarından zarar görebilecek sektörlere bile nüfuz eden ve umut üreten bir söylem üretmeyi başardı.”.

Sosyolog Javier Auyero ve antropolog Sofa Servin Photo Cris Sille
Sosyolog Javier Auyero ve antropolog Sofía Servián / Fotoğraf: Cris Sille.

kutsal alanlar

Neredeyse on yıl önce, Kasım 2012’de, sokaklardaki ilk kitlesel ve Kirchnerizm karşıtı gösterilerden birinden günler sonra, sosyolog ve antropolog pablo seman başlıklı bir metin Página/12’de yayınlandı Doğması planlanan bir konu hakkında uyardığı diğerini reddetme ve damgalamanın metodolojik (ve tabii ki politik) riski.

O yazıda şunları yazmıştı: Olan bitenin süreçsel doğasını bilmemek, kendini geliştirme ve zenginleştirme eğilimini göz ardı etmek, bu süreci olabilecek en kötü şekilde etkileme riskini taşır: Onu önemsiz, darbeci, tüketimci ve depolitize edilmiş olarak damgalamak, hem kendimizi hem de kendimizi karıştırıyoruz, düşmanın üzerindeki şikayetlerin yükünü artırıyoruz (orada bulunanların çoğu en azından evde ve belki bazıları bizim tarafımızda olabilirdi).

Semán’ın bu ilk sezgileri, popüler dindarlık üzerine çalışmalarının birçoğunun vuruşu ve yönelimisalgının mahallelerdeki gençler üzerindeki etkisi ve “mejorismo” adını verdiği şey, kişisel ilerlemenin mümkün olduğu ve bunun bireysel çabaya dayandığı fikri, Devletin ve “kast politikasının” ötesinde.

Tüm bu geçmişe sahip olarak, PASO’dan günler önce Semán, bunun PASO’yu nasıl etkileyeceği konusunda uyardığı birkaç kamu müdahalesi yaptı. Meslektaşlarından birkaçı ve görüşmecileri, “Milesi fenomeninin” başka bir “medya icadı” olduğu hipotezi altında onun vardığı sonuçları hafife aldılar..

Sonuç kümesiyle Semán, en azından anlamak için fenomeni damgalamayı bırakın onun zenginliğinde. Yakın zamanda meslektaşı Nicolás Welschinger ile imzaladığı bir makalede, “Siyasi eylem mücadelesinin nesnesi olsalar da, toplumsal eylemin açıklanması için güdüler kutsaldır” dedi.

Sosyolog ve antropolog Pablo Semn Fotoğraf Lara Sartor
Pablo Semán, sosyolog ve antropolog / Fotoğraf: Lara Sartor.

Télam’a danışarak, bunu kabul eder. Bu fenomeni incelemek için yıllarını harcamasına rağmen, Milei’nin elde ettiği rakam onu ​​şaşırttı.. “Makrizm ve Kirchnerizm pahasına büyüyen bir ‘özgürlük direği’ hakkında “% 30 olasılığını görmedim” diye varsayıyor.

“Birinci halk, neredeyse dünyanın çeşitli ülkelerinde zafer kazanan neo-gerici güçleri model alan ilerici-karşıtı dogmacıları bütünleştiriyor. İkinci bir halk, Macri’nin zaferinin ve yenilgisinin birbirini takip ettiği süreçten, pandemi ve hızlanmadan doğuyor.” Sokağa ve ağlara karşı çıkmayan bir toplumsal deneyimden kitleselleşiyorlar: onları bütünleştiriyor. Kitleselleşmesini pekiştiren üçüncü halk, cumhurbaşkanlığı için mevcut seçim sürecinin tam da hararetinde şekillendi”, hakkında açıklıyor o %30’un rengarenk uyumu“kutsal motifler” arayışı içinde.

Popüler sektörlerde dindarlığın farkında olarak, PASO’nun sonucundan sonra analizlerde dolaşan hipotezlerden birini etkisiz hale getirmekle de görevli: Milei sayesinde kazandı. müjdecilerin desteği. “Hayır, bu çok saçma. Milei’ye oy veren pek çok evangelist olduğu kesin ama o bir matematikçi: Birçok Arjantinli ona oy verdi. Oy vermek isteyen herhangi bir papazın adını bilmiyoruz.. Ek olarak, bu desteklerin etkisi genellikle büyütülür Cynthia Hotton, Larreta’ya kaç oy verdi? Yok,” diye analiz ediyor.

Seman ayrıca Milei seçmeninin feminizme kırgın bir adam olarak tanımlandığı soruları. “Popüler sektörlerden kadınlar inisiyatif almayı ve kendilerini savunmayı son feminist dalgadan çok önce öğrendiler. Ve eminim ki son günlerde La Libertad Avanza’nın %30’a ulaşmasını sağlayan bu sıçrayışta, erkekler gibi birçok kadın katıldı. ‘kast’ı reddedin ve ‘özgürlüğü’ savunun”. Özgürlükten ne anlıyorsunuz? “Pandemi sırasında mevcut olan ve maaşlı işçinin haklarından yararlanamayan büyük kayıt dışı işçi kitlesini etkileyen, kapsamından ve düzenlemelerinden çok verimsizliğinde var olan bir Devletin reddi. Ama aynı zamanda damgalanmadan özgürlük. ve oyunun sorgulandığı suçlamalar” diye riske giriyor.

Ağlar, yayıncılar ve medya

En pervasız girişimlerini sorgulamadan duyurmak için genellikle pürüzsüz bir yoldan zevk aldığı televizyon kanallarındaki stand-up’larıyla tanınan Milei’nin kapsamı, başarısının bir kısmını bir “televizyon ekonomisti” olarak geçirdiği saatlere atfederek genellikle basitleştirilir.

Gerçekte, La Libertad Avanza’nın “medya” çerçevesi oylarının bileşimi kadar karmaşıktır. Sonuçtan saatler sonra, Milei fenomenini akış kanallarındaki patlamayla ilişkilendiren bir tweet viral oldu: “Luzu Teve bir Luna Park’ı dolduruyor. Ertesi gün Milei oyları süpürüyor. Bu iki şeyin birbiriyle çok ilgisi var. evet. Dönem markası.”

gazeteci için Manu Jove, Blender yayın kanalının yüzlerinden biri olan yorum, genellikle “anti-politika” ile suçlanan kanala karşı bir miktar “nefreti” (nefretin ağlarda üstlendiği dinamikler) gizliyor. Ama uyar, bu birçok akış programında, STEP’in sonucunun ortaya çıkabileceği açıktı.: “Farklı kanalların programları sırasında yapılan gayri resmi oylamalarda Milei kazanırdı. Ama bunlar eğlence dışında herhangi bir resmi kesinti olmayan anketler olduğu için hepimiz güldük, bu bir şaka daha oldu.”

Telam SE

Buna rağmen daha doğru ipuçlarını takip edebiliyor: “Pedro Rosemblat’ın yazdığı La Fábrica de ‘jingles’ en Gelatina, Kirchnerist bir renkle bir başarıdır, ancak milistalar buna yeni bir anlam katmaktan bile nasıl besleneceklerini biliyorlar. Öte yandan Milei’nin takipçileri, aşağıdaki gibi birçok takipçisi olan kanallara giriyor: Alberdi’nin varisleribir fenomen olarak daha az ilgi uyandırıyor gibi görünen ancak olup bitenler hakkında çok şey söyleyen”.

Jove ayrıca hem iktidar partisinden hem de Together for Change’den kampanyaların ağ ekiplerinin bir yapıyla ve biraz fil gibi, yorgun ve uzak hareket ettiği konusunda uyarıda bulunuyor. liberteryenlerin stratejisi daha amatörce, inorganik ve yıkıcı. Ve ayrıca bu nedenle şu anda özümsemek ve anlamak daha karmaşık.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sweet bonanza oyna Desi bengali bhabhi first bf sex video Hot sister caught red handed while watching porn in mobile Dost ki ex girlfriend ki chudai ki porn video pendik escort ümraniye escort şişli escort halkalı escort avrupa yakası escort şişli escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort mecidiyeköy escort istanbul escort şirinevler escort avcılar escort
mecidiyeköy escort ankara escort deneme bonusu veren siteler mamigeek.com

Reklam ve İletişim:  Whatsapp:  262 606 0 726  Skype:  live:2dedd6a4f1da91be
Yasal Uyarı: Blog Sitemiz; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Sitemiz ve içerisinde bulunan tüm içerikler taslak halindedir, kesinliği kanıtlanmış bilgiler değildir. Sitemiz kar amacı gütmez, ücretsiz bilgi paylaşımı yapan bir websitesi olarak yayın hayatına başlayacaktır. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içeriği  [email protected]  adresi ile iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Yasal süre içerisinde ilgili içerikler sitemizden kaldırılacaktır.