‘Cordoban Peronizmi iktidarla ilişkisi açısından daha bilardisttir’

Federico Zapata Photo Press'ten Cordoba erkeklerinin siyasi makalesi
Cordoban çocukları, Federico Zapata’nın siyasi makalesi.// Fotoğraf Prensa

Cordovan Peronizmi, 2001-2002 krizinden sonra “ulusal siyasetin hakim senaryosuna karşı” gelişen ve o zamandan bu yana iki ana unsurundan biri olan toplumsal çoğunluktan inşa edilen “isyancı bir ada” olarak faaliyet gösteren “özgün bir icattır”. liderler José Manuel de la Sota ve Juan Schiaretti, bu parti deneyimi üzerine yeni bir kitabın yazarı olan siyaset bilimci Federico Zapata’yı açıkladı.

Zapata, Intellectual Capital’in başyazısında haftalar önce yayınlanan “Cordoba çocukları. Farklı bir Peronizm nasıl inşa edildi (ve geleceğin Arjantin’ine ne gibi katkılar sağlayabilir)” başlıklı siyasi makaleyi yazdı ve burada seçilmiş vali Martín’in nasıl olduğunu da ele aldı. Yazar, Télam’e Llaryora’nın taşra Peronizminde bu kuşak aktarımı sürecini gerçekleştirebileceğini ve sonunda “eyaletin ulusal düzeyde siyasi yükselişini hızlandırabileceğini” söyledi.

Siyaset bilimci, “Córdoba yakın zamanda olanları öngördü: iki ana hükümet koalisyonu arasındaki kriz karşısında diğer eyaletler gibi kendi içine çekildi” dedi.

– Sizi Cordoba Peronizminin özelliklerini analiz etmeye iten şey neydi?
2008’de ulusal hükümet ile ana tarım kuruluşları arasında kırsal kesimle yaşanan sözde çatışmanın ardından, Cordoba toplumu ve taşra Peronizmi hakkında oldukça çarpık bir yorumlayıcı bakış açısı fark etmeye başladım. Córdoba toplumu muhafazakar ve mezhepsel olarak sınıflandırılmaya başlandı, oysa gerçekte durum çok daha karmaşıktı. Ve bu toplumda inşa edilen Córdoba Peronizmi ile ilgili olarak, kendisini toplumsal ve ticari koalisyonlarla daha köklü, daha az çatışmacı, daha pragmatik ve daha bilardist bir parti haline getirecek bir dizi kimlik ve örgütsel icat geliştirmek zorundaydı. Düşünme biçimi, güç ve yönetimle ilgilidir.

– Üç kez eyaletin valisi olan (1999-2003, 2003-2007 ve 2011-2015) ve başkan adayı olan José Manuel de la Sota, 1980’lerden bu yana Cordoba Peronizminin kilit isimlerinden biriydi. -Antonio Cafiero ve diğer liderlerle birlikte Adaletçilere “Yenilenme” adını verdiler. Bunun ulusal düzeyde parti kimliğiyle ne kadar alakası vardı?
– Córdoba’da Peronizm’de iktidarı ele geçiren elit kesim, hegemonya karşıtıdır ve 80’ler boyunca De la Sota’nın liderliğini takiben demokratik siyasete katılan genç liderlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur; bu, eyalet içindeki yenilenme akımının referansıdır. Adaletçilik. Tüm bu süreç De la Sota’yı ulusal düzeye yerleştirdi. Carlos Menem, 1988’de Peronist ulusal seçimleri, De la Sota’nın başkan yardımcısı adayı olarak desteklediği Cafiero’ya karşı kazandığında, Córdoba’daki bu yenilenmeyi desteklemeye karar verdi çünkü hâlâ canlılık taşıdığını düşünüyordu. Kurumlarla liderlik veya cumhuriyetle Peronizm olarak adlandırdığı şeye dayalı olarak yenilenmenin tonunu derinleştirir ve taşranın üretken matrisiyle bağlantılıdır. Böylece 1999 yılında iktidara gelmeyi başardı.

Jos Manuel de la Sota eyaletin üç kez valisi 19992003 20032007 ve 20112015 Dosya fotoğrafı
José Manuel de la Sota, eyaletin üç kez valisi (1999-2003, 2003-2007 ve 2011-2015) / Arşiv fotoğrafı.

-Bu Cordoban Peronizminin ülkenin geri kalanındaki diğerleriyle ilişkisi nedir? Ortaklıklar veya koalisyonlar mı kurmayı düşünüyorsunuz?
– Cordoba Peronizminin üç aşaması vardır. Birincisi, ulusal yenilenme ve Cafiero’nun temsil ettiği Buenos Aires Adaletçiliği ile çok güçlü bir ittifak. Bu deneyim yarıda kaldı çünkü De la Sota’nın Menem’le arasında bir gerilim ve rekabet bağı vardı. Cordoban Peronizmi 2001 krizi sırasında ikinci bir ulusal girişimde bulundu: Fernando de la Rúa başkanlıktan istifa ettikten sonra, De la Sota ülkenin geçici başkanı olarak önerildi. Onaylanmasına rağmen De la Sota, birkaç günden fazla olmayan bir süre içinde seçim yapılması gerektiğini kabul ettiği için bunu reddetti. De la Sota’nın fikri, Eduardo Duhalde’nin o dönemde sahip olduğu güce karşı koymak, başkan adayı olmak ve onun aday arkadaşı olarak Santa Fe’den Carlos Reutemann olmaktı. Böylelikle üretime bağlı bir Peronizm jeopolitiği olan bir güç merkeziliği yaratmaya çalıştı. Bu aynı zamanda hayal kırıklığı yarattı çünkü Duhalde ülkenin geçici başkanlığına bırakıldı ve görev süresini 2003 yılına kadar uzattı. Duhalde daha sonra De la Sota’nın başkanlık adaylığını destekler görünse de daha sonra anketlerin Cordoban’ın lehine olmadığını savundu. , doğrulanamayan bir şeydi ve sonra Kirchner’e doğru eğildi. Córdoba’da Duhalde’nin olası bir rakip olduğu için De la Sota’yı istemediğinden her zaman şüpheleniliyordu. Bu hareket sonunda ters gitti çünkü Kirchner Duhalde’yi devirdi. 2015 yılında Córdoba Peronizmi, Buenos Aires Peronizmi’nin bir kesimiyle yakınlaşmaya çalışırken üçüncü bir ulusal girişimde bulundu; bu durumda Sergio Massa referans olarak alındı. Perspektiften bakıldığında ittifak o kadar da kötü değil çünkü aşağı yukarı %20’yi elde ettiler. Massa’nın Frente de Todos’a girmesiyle tüm bunlar yarıda kaldı, çünkü Córdoba Peronizminin Cristina Fernández de Kirchner ile ittifak kurma olasılığı iç politika ve toplum tarafından yasaklanmıştır.

-Cordoban Peronizmi’nin Kirchnerizm’le nasıl bir siyasi ilişkisi vardı?
– Başlangıçta, diyelim ki 2003 ile 2008 yılları arasında, özellikle Néstor Kirchner’in başkanlığı döneminde iyi bir ilişki olduğunu söyleyebilirim. Bu bir diyalog ve işbirliği bağıydı. Kırsal kesimle yaşanan çatışma sırasında ve oradan da Cristina Kirchner’in başkanlığı sırasında ilişkiler bozuldu. O andan itibaren durum daha gergin, daha çelişkili ve karmaşık hale geldi, ancak bu mesafe durumunun mutlaka Cordoba Peronizminin seçkinleri tarafından değil, Cordoba toplumu tarafından yönlendirildiğini söyleyebilirim. Bu kırılma sürecinde bir kırılma noktası daha var, o da 2013’teki polis grevi. Buradan itibaren Córdoba Peronizmi, Kirchnerizm’in karşıtı olan toplum konumuna doğru geriliyor.

-De la Sota ve Juan Schiaretti arasındaki siyasi bağ nasıl gelişti?
– Onlar Cordoban Peronizminin bölgesel liderlerinden oluşan seçkinlerin en iyi bilinen iki figürü. Eyalet bölümlere ayrılmıştır ve 1980’ler boyunca buradan çok alakalı referanslar ortaya çıkmış ve bir tür çoğul Peronizmi şekillendirmiştir. Córdoba Peronizmi iç seçimlerden çekinmediği için çoğulluk çatışmalardan muaf değildi. Aslında iktidara gelmeden önce De la Sota’yı Schiaretti ile karşı karşıya getiren ünlü bir mahkûm vardı ve Schiaretti çok az bir farkla kazandı. Ancak ikisi arasında, siyasi farklılıklarla yaşamayı ve çoğulculuğu bir sorun olarak değil, olumlu bir değer olarak kabul etmeyi öğrenme üretildi.

Juan Schiaretti Fotoğraf Eliana Obregn
Juan Schiaretti / Fotoğraf: Eliana Obregón

– Córdoba’dan Justicialismo, PRO ve Birlikte Değişim için yapılan iyi seçimlerle nasıl bir arada var oluyor? Eyalet toplumunun yerel yönetim için Peronist hükümetin fikirlerini koruduğu, ancak ulusal yönetim için başka bir gücü seçtiği yönünde bir his var.
– Kurtubalı Peronizm’in ulusal bir Peronizm’e öncülük etmede veya bunu teşvik etmede yaşadığı zorluk, siyasi sürecin bir tür ulusalsızlaştırılmasına yol açtı. “Kirchnerizm’in kültürel savaşı” olarak adlandırılan sözde kültürel mücadelenin zirvesinde, 2008-2015 yılları arasında Cordoba Peronizmi daha savunmacı bir stratejiye sahipti. Yani meşhur olan ve taşra haline gelen “Cordobacılık” kavramıyla eyaletin içine çekildi. Parti. Córdoba toplumu, çok sayıda bağımsız üyeden oluşan bir seçmen kitlesine sahip olmasıyla karakterize edilir. ulusal ortalamanın çok üzerinde ve Santa Fe veya Buenos Aires’te olanlara daha çok benziyor. Bu seçmen, eyaleti yönetmek için ulusal Peronizmden farklı bir Peronizme oy verebileceğini ve ülkenin geri kalanı için farklı bir güce yönelebileceğini öğreniyordu. Bu anlamda Córdoba, son zamanlarda iki büyük hükümet koalisyonunun yaşadığı ve birçok eyaletin kendi içine çekilmesine yol açan krizde yaşananları öngördü.

– Córdoba’nın bir sonraki valisi Martín Llaryora’nın De la Sota ve Schiaretti’nin mirasını sürdüreceğini düşünüyor musunuz?
– Bu bir yeniden kuruluş anıdır çünkü demokrasinin geri dönüşüyle ​​başlayan döngü sona ermektedir: “kurucu babalar” ve yenilikçilerin döngüsü. Llaryora’nın üçlü geçişi çözmesi gerekiyor. Birincisi, De la Sota’dan Schiaretti’ye kadar olan liderlik tarzı. Ama aynı zamanda eyalet düzeyindeki güç piramidinin yapısı da öyle. Üstelik bunu muhtemelen ulusal düzeyde Peronizm’den iktidar geçişine yol açacak bir süreç çerçevesinde yapmak zorunda.

– Geçtiğimiz günlerde La Rioja Valisi Ricardo Quintela, La Libertad Avanza’nın (LLA) başkan adayı Javier Milei’nin 22 Ekim’de yapılacak ulusal seçimlerdeki nihai zaferinin, bölgeyi yönetme olasılığını büyük ölçüde artıracağını söyledi. karmaşık il ve hatta vatandaşlara karşı karar vermeden önce istifa etmesini önerdi. Benzer bir durumun Llaryora’ya da ulaşabileceğini düşünüyor musunuz?
– Ülkenin tarihi anının, ülkenin siyasi elitlerinin liderlik duruşu gerektirdiğine inanıyorum. Bana öyle geliyor ki böyle bir bağlama geri dönmek bir hatadır. LLA gibi bir tür bedensiz kafa olan bir gücün ulusal düzeyde dizginleri eline alacağı bir senaryo, Córdoba Peronizminin ulusal düzeyde tartışmaya yükseliş sürecini hızlandıracaktır. Yalnızca Peronizmi yeniden kurmak açısından değil, aynı zamanda Arjantin siyasetinde bir kez daha popüler bir demokratik gelişim merkezinin kurulmasına katkıda bulunmak açısından. Ve bu işsiz kalan liderler için de geçerli olacak.

Martín Llaryora Córdoba'nın bir sonraki valisi Fotoğraf Laura Lescano
Martín Llaryora, Córdoba’nın bir sonraki valisi / Fotoğraf: Laura Lescano.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sweet bonanza oyna Desi bengali bhabhi first bf sex video Hot sister caught red handed while watching porn in mobile Dost ki ex girlfriend ki chudai ki porn video pendik escort ümraniye escort şişli escort halkalı escort avrupa yakası escort şişli escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort mecidiyeköy escort istanbul escort şirinevler escort avcılar escort
mecidiyeköy escort ankara escort deneme bonusu veren siteler mamigeek.com

Reklam ve İletişim:  Whatsapp:  262 606 0 726  Skype:  live:2dedd6a4f1da91be
Yasal Uyarı: Blog Sitemiz; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Sitemiz ve içerisinde bulunan tüm içerikler taslak halindedir, kesinliği kanıtlanmış bilgiler değildir. Sitemiz kar amacı gütmez, ücretsiz bilgi paylaşımı yapan bir websitesi olarak yayın hayatına başlayacaktır. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içeriği  [email protected]  adresi ile iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Yasal süre içerisinde ilgili içerikler sitemizden kaldırılacaktır.